Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes… Altijd saai. Maar voor ons als kleine ondernemer wel belangrijk. We willen jullie als klanten graag informeren over jullie rechten en plichten. En onszelf indekken waar mogelijk. We zijn immers geen grote Zalando of iets in die orde van grootte. We zijn twee ondernemende meiden die op een eerlijke manier iets op willen zetten.

Heb je een geschil of ben je het ergens niet mee eens? Een bezoekje aan onze showroom, een mail (info@rebelheartstore.nl) of een belletje (06 41 49 55 15) werkt eigenlijk net zo fijn!

Hieronder toch even onze Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op www.rebelheartstore.nl en bijbehorend Instagram en/of Facebook-account zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending en in Nederland (muv Waddeneilanden) zijn de verzendkosten in de regel € 8,95 verzendkosten (aangetekend) voor grotere pakketten en € 4,50 voor kleinere pakketjes. Onze webshop rekent automatisch uit welke verzendkosten er voor jouw item gelden. Mochten de verzendkosten, om wat voor reden dan ook, hoger zijn dat dit genoemde bedrag, informeren wij je hierover voordat wij tot verzending overgaan. Pas na akkoord van jouw kant en betaling van deze verzendkosten, gaan wij over tot levering.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Zodra je betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij je bestelling. Dit doen wij altijd op vrijdag. Mocht je het artikel eerder willen, dan dien je dit kenbaar te maken via info@rebelheartstore.nl. Wij laten je dan weten of het mogelijk is om uw order eerder te versturen.

4.2 Met iDEAL (via Molly) kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen afrekenen. Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel op de vrijdag volgend de ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden. Mocht je het artikel eerder willen, dan dien je dit kenbaar te maken via info@rebelheartstore.nl. Wij laten je dan weten of het mogelijk is om je order eerder te versturen.

5.2 RebelHeart store verpakt de producten zorgvuldig. Artikelen versturen wij aangetekend in een stevige doos of stevige enveloppe.

5.3 De verzending wordt per email aan je bevestigd.

5.4 RebelHeart Store streeft ernaar om alle producten uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email/chat contact met je opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor jou niet acceptabel is, kan de order door jou kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door jou kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen

6.1 Je heeft een afkoelingsperiode van zeven werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren – met uitzondering van oormode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.

6.2 Je dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen je wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 14 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt, incl volledig ingevuld retourformulier en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal RebelHeart Store het aankoopbedrag binnen 7 dagen aan je terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.1).

6.4 Gratis artikelen die je ontvangt n.a.v een RebelHeart Store actie of tegemoetkoming, dien je ook aan ons te retourneren bij een retourzending (bij ruiling mag je het product houden).

Wil je het gratis product houden bij een retournering dan worden hier kosten voor in rekening gebracht (waarde van het product).

Artikel 7 – Garantie

7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kun je de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk, verkleuringen en beschadigingen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden of kleding zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van RebelHeart Store.

7.3 Indien je aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvang je het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product uit de collectie van RebelHeart Store naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via info@rebelheartstore.nl met daarin je verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld je ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

7.5 Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van RebelHeart Store zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RebelHeart Store kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. RebelHeart Store is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt. Ditzelfde geldt voor ons streven naar duurzaamheid. Wij doen ons best om onze artikelen waar mogelijk op een eerlijke wijze te produceren en te verhandelen. RebelHeart Store is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in het kader van duurzaamheid, door haar of haar toeleveranciers onbedoeld verstrekt.

8.3 RebelHeart Store is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.4 RebelHeart Store beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. RebelHeart Store is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke product noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RebelHeart Store in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat RebelHeart Store gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Met klachten kun je schriftelijk terecht bij RebelHeart Store, Jupiter 45, 2685 LV  Poeldijk.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.